Kategórie:

Certifikácia internetového obchodu BIG MUSIC, www.bigmusic.sk

Certifikácia internetového obchodu BIG MUSIC, www.bigmusic.sk


 

BIG MUSIC Hudobné nástroje je certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup, čo prináša zákazníkom záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Obchod BIG MUSIC Hudobné nástroje okrem iného dodržiava:

  • úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o tovare, službách a cenách vrátane všetkých poplatkov,
  • úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),
  • spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru alebo služby,
  • spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...)

Certifikačné pravidlá na stránke SAEC – Bezpečný nákup

Zoznam certifikovaných obchodov na stránke SAEC - Bezpečný nákup